Július elsejétől jogosítvány állami támogatásra jogosultak a gyeden, gyesen, cseden lévő kismamák. A 17 és 20 év közötti korosztály mellé az állam bővítette azok körét akik teljesen, vagy részben jogosultak a jogosítványhoz szükséges kresz tanfolyam és kresz vizsga díjának visszatérítésének lehetőségére.

 

“A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről.

2. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A. §-sal egészül ki: „2/A. § A támogatást – a 2. §-ban foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.”

4. § Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. §-a alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául szolgáló sikeres közlekedési alapismeretek vizsganapra a Módr. hatálybalépését követően került sor.”

5. § Az R2. 5. § (3) bekezdésében a „2. §” szövegrész helyébe az „a 2. § vagy a 2/A. §” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.”

 

Idézet a Magyar közlöny 83-as számából!

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

Következő tanfolyamok időpontja

Időszakos akciók

Naprakész információk a jogosítvány világában

Sikeresen feliratkoztál!

Oszd meg!