Általános
Jelentkezés feltételek

információk kategóriától független

Általános
Jelentkezés feltételek

információk kategóriától független

Általános
Jelentkezés feltételek

információk kategóriától független

Képzés feltételei

Jelentkezés általános feltételei

Nem szükséges az orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállíttatása, illetőleg az alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása a képzésre történő felvételkor, tehát ezen okmányok hiányában is megkezdhető, illetőleg befejezhető az elméleti képzés. Az elméleti vizsgára bocsátásnak azonban feltétele az orvosi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény csatolása (az Autós – Motoros Iskolához minden tanfolyam esetében kijön egy háziorvos). Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig (tehát akár korábban is) akár a tanuló, akár a képző szerv a folyamat bármely pontján igazolhatja hitelt érdemlő módon (a korábbiaknak megfelelően) az alapfokú iskolai végzettség meglétét,

Akit járművezetéstől a bíróság nem tiltotta el, hatóság vezető engedélyét nem vonta vissza, kényszergyógykezelés alatt nem áll,

Ha már van, jogosítvány fénymásolata.

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele

Aki az adott kategóriás tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,

Aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi feltételeknek,

Aki a jogszabályban előírt korhatárnál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,

Aki legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, járművezetéstől a bíróság nem tiltotta el, hatóság vezetői engedélyét nem vonta vissza, kényszergyógykezelés alatt nem áll,

Ha már van, jogosítvány fénymásolata,

A külföldön kiállított bizonyítványok, oklevelek alapfokú iskolai végzettségnek való elfogadásáról a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerési eljárás után lehet dönteni,

Érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezzen a vezetői engedély megszerzéséig.

Írásbeli vizsga helyett az NKH engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az

Aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti,

Aki a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen.

Forgalmi vizsgára bocsátás feltételei

A külön jogszabályban előírt életkort betöltötte,

Aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és erről igazolást kapott,

Aki elméleti vizsgára bocsátás feltételeinek megfelelt,

Aki az elméleti tárgyakból sikeresen vizsgázott,

Automatikusan működtetett tengelykapcsolóval ill, sebességváltóval felszerelt gépjármű vezetése korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű vezetésére terjeszti ki.

Elméleti képzés témakörei

Közlekedési ismeretek,

Járművezetés elmélete,

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

A tanuló kötelezettségei

Hiányzások: Az elméleti oktatás valamennyi óráján részt kell venni. Hiányzás esetén a 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ennél magasabb óraszám esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. Gyakorlati oktatás kötelező óraszámait le kell vezetni.

A megbeszélt foglalkozást 24 órával korábban következmény nélkül le lehet mondani. Hiányzás esetén a le nem vezetett órák elvesznek, amit pótolni kell. A hiány pótlását a pótórák díjával kell kiegyenlíteni,

Az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni / ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./ ,

Az oktatás során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni,

A hatóságilag megemelt vizsgadíjak árát megtéríteni,

Érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezzen a vezetői engedély megszerzéséig.

A tanuló joga, hogy

Az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az iskolavezetőt és panasszal éljen,

A nem megoldott sérelmét a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz bejelentse,

Másik képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje,

A tanulónak joga van más képző szervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető három munkanapon belül aláírja és igazolja, hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. Az áthelyezést nem akadályozhatja meg, ha bármelyik fél tartozik a másiknak, vitás ügyeket a Ptk. rendelkezése alapján kell rendezni. Amennyiben a tanuló másik iskolában kívánja folytatni tanulmányait, úgy a befizetett és fel nem használt órák díját visszafizetjük, egyben tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy az esetenként biztosított különböző kedvezmények csak a tanfolyam iskolánkban történő befejezése esetén érvényesek. Más iskolába történő távozáskor az addig felhasznált kedvezmények egy összegben visszafizetendők.

Tudnivalók tanulók részére

Tudnivalók tanulók részére

Elméleti képzés témakörei

Közlekedési ismeretek,

Járművezetés elmélete,

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

A tanuló kötelezettségei

Hiányzások: Az elméleti oktatás valamennyi óráján részt kell venni. Hiányzás esetén a 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ennél magasabb óraszám esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. Gyakorlati oktatás kötelező óraszámait le kell vezetni.

A megbeszélt foglalkozást 24 órával korábban következmény nélkül le lehet mondani. Hiányzás esetén a le nem vezetett órák elvesznek, amit pótolni kell. A hiány pótlását a pótórák díjával kell kiegyenlíteni,

Az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni / ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./. ,

Az oktatás során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni,

A hatóságilag megemelt vizsgadíjak árát megtéríteni,

Érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezzen a vezetői engedély megszerzéséig.

A tanuló joga, hogy

Az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az iskolavezetőt és panasszal éljen,

A nem megoldott sérelmét a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz bejelentse,

Másik képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje,

A tanulónak joga van más képző szervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető három munkanapon belül aláírja és igazolja, hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. Az áthelyezést nem akadályozhatja meg, ha bármelyik fél tartozik a másiknak, vitás ügyeket a Ptk. rendelkezése alapján kell rendezni. Amennyiben a tanuló másik iskolában kívánja folytatni tanulmányait, úgy a befizetett és fel nem használt órák díját visszafizetjük, egyben tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy az esetenként biztosított különböző kedvezmények csak a tanfolyam iskolánkban történő befejezése esetén érvényesek. Más iskolába történő távozáskor az addig felhasznált kedvezmények egy összegben visszafizetendők.

Egyéb fontos tudnivalók

Jogosítvány hatósági költségei

Az orvosi vizsgálat díja: 17-50 éves korig: 7.200 Ft

Az orvosi vizsgálat díja: 50-60 éves korig: 4.000 Ft

Az orvosi vizsgálat díja: 60-70 éves korig: 2.000 Ft

Kresz vizsgadíj: 4.600 Ft

Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft

Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft

Közúti elsősegélynyújtó vizsga: 7.900 Ft

Vöröskeresztes kártya

A vizsgaigazolás és a vezetői engedély kiadásához közúti elsősegély nyújtási ismeretekből vizsgát kell tenni, amelyet az autósiskola vöröskeresztes tanfolyam útján folyamatosan szervez. Közúti elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie a jelentkezőnek, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára jogosítványt szerzett vagy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

További fontos információk

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltétele: a 24/2005(IV.21) GKM rendeletbe felsoroltak esetén,

Alapképesítés megszerzése: a 24/2005(IV.21) GKM rendelet 12 számú mellékletben előírtak szerint,

A tanuló bármely kategóriás tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. 2013.10.01.-jét követően indult tanfolyamok esetében,

A gyakorlati oktatáson az iskolavezető engedélyével és a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy is tartózkodhat,

A vizsgaigazolás átvételekor – a vöröskereszt vizsga mellett – kell bemutatni az alapfokú végzettség igazoló okiratot, azonban az alapfokú végzettség igazolására az iskolai bizonyítvány bemutatás 2017. január 30-tól legkésőbb az első vizsga napján kell megtörténjen,

Kérelemre a hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a közlekedési hatóság által kirendelt, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni. Fontos továbbá, hogy a rendelkezésre álló SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó – állampolgárságára tekintet nélkül – választhat. Ehhez hasonlóan a tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében sem követelmény a hatályba lépést követően, hogy a vizsgázó az állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázzon, hanem a jelentkezési lapon általa megjelölt nyelven vizsgázhat. A tolmács közreműködésével lefolytatandó elméleti vizsgák esetében a képző szervnek a vizsgaigényét legalább a vizsga időpontját megelőző 15 nappal korábban be kell nyújtania.

Autósiskola

A jogosítvány megszerzése egy életre szól, mi tudjuk hogyan tegyük ezt neked örömmé.

Telefonszám:

+36 30 214 88 65
+36 30 972 63 66

Email:

carschool@carschool.hu

Website:

www.carschool.hu

Kövess minket

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

Következő tanfolyamok időpontja

Időszakos akciók

Naprakész információk a jogosítvány világában

Sikeresen feliratkoztál!

Oszd meg!